Interne disfuncties / externe uitdagingen


Thierry & Schuiling is gespecialiseerd in het ontwikkelen van het vermogen van mensen de samenhang te onderkennen tussen interne problemen en externe uitdagingen. De samenwerking tussen groepen, horizontaal en verticaal, wordt daardoor beter. Als de externe prestatie aantoonbaar beter moet, zoeken wij uit waar intern de schoen wringt. De aanleiding kan een crisis zijn of het voornemen de samenwerking structureel op hoger plan te brengen. Zoals bij versterken van ondernemerschap en zelfsturing. Waar spanningen zijn stimuleren wij de competentie de eigen werkervaring verstaanbaar te maken voor andere groepen.  Hierdoor krijgt iedere groep het zelfvertrouwen een stukje van de puzzel in handen te hebben en ontstaan openingen voor een gezamenlijk gedragen probleemdefinitie en oplossing. Wij gebruiken vooral de ingevingen die opkomen in de diepgravende gesprekken met en tussen betrokkenen. En dan ontstaat verrassend vaak bij voldoende mensen de moed over eerder getrokken grenzen heen te stappen.

Voorbeelden

  • In een kleine telecomorganisatie bestaan intens verstoorde verhoudingen, horizontaal en verticaal. Wij spreken met alle betrokkenen en ontwikkelen met iedere geleding een diagnose van wat er mis is en hoe herstel mogelijk is. Binnen vier weken zien we dat het conflictoplossend potentieel sterker wordt.

  • In een middelgroot en gerenomeerd onderwijsinstituut stapelen kleine problemen zich op tot een onoplosbare kluwen. De directie vraagt ons een groep docenten te begeleiden die als taak hebben een herontwerp te maken van de onderwijsorganisatie. Na een paar weken krijgt het herontwerpteam last heeft van meningsverschillen in de directie. We voegen de directie toe aan het herontwerpteam, waarna zij het conflict gezamenlijk uitvechten in de voorbereiding van drie heidagen met alle docenten.

  • Na een conflict met zijn zelfsturende operators vraagt de productiemanager ons zijn operators te trainen in conflicthantering. Als we het probleem analyseren met enkele operators blijkt ook de structuur een bron van problemen te zijn. Zij bedenken een nieuw coördinatiemodel dat een beter platform biedt voor afstemmen van team-overstijgende taken. Zij leggen het idee voor aan de productiemanager en vervolgens aan de collega’s en werken het idee met hen verder uit.

  • In het managementteam van een R&D-afdeling bestaat een langlopend meningsverschil over de aard en ernst van de klachten van medewerkers over te hoge werkdruk. Wij krijgen de opdracht de hoogte en de oorzaken van de werkdruk te onderzoeken. We verzamelen data via een vragenlijst en betrekken alle geledingen bij het interpreteren van de data en het ontwikkelen van een diagnose. Bij een vervolgmeting blijkt dat dit alleen al stressverlagend werkt. Tegelijk wordt een nieuw probleem zichtbaar: de stress van de projectmanagers is bij dit alles juist toegenomen. Blijkbaar is de rust van de één de onrust van de ander. We focussen het vervolgonderzoek op de projectmanagers en krijgen helder wat daar speelt.

  • De CEO van een multinational stimuleert intern ondernemerschap, maar als de high potentials de moed verzamelen feedback te geven op de aggressieve managementstijl van de top ontkent hij dit op aggressieve wijze. In een nagesprek onderzoeken we deze botsing met hem, waarna hij in de volgende module terug wil komen om met de high potentials te onderzoeken wat er mis is gegaan.