Praktijkgericht onderzoek

De hogescholen hebben zich omgevormd tot University of Applied Sciences die hbo'ers opleidt tot onderzoekende professional en die onderzoek doet dat de beroepspraktijk versterkt. Gertjan heeft vier jaar gewerkt als lector aan de HAN. We bieden twee adviesproducten: een agenda voor organisatieontwikkeling van de hogeschool en een reviewmethode.

Agenda voor organisatieontwikkeling

De eerste agenda publiceerden we in 2012:

Vijf uitdagingen voor de volgende tien jaar - In: TH&MA, 2012

De twee agenda in 2017:

De reflectieve academie (url naar dit artikel)

Reviewmethode
We bieden een reviewmethode die resulteert in gedeelde kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek.

We hebben deze methode geïntroduceerd in kenniscentra van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Windesheim, Avans Hogeschool en Christelijke Hogeschool Ede. Dit resulteert in een set kwaliteitscriteria die men vervolgens bijvoorbeeld gebruikt bij het voorbereiden van de externe visitatie.

De methode is in 2016/2017 ook gebruikt door het LOMP, het landelijk overleg masters pedagogiek. Afstudeerbegeleiders van de zeven masteropleidingen pedagogiek in Nederland hebben daarmee in vier bijeenkomsten het beoordelingskader afgestemd voor het afstudeerniveau van hun masterstudenten.

De kern van de methode bestaat uit 'lijnreflectie'. Lijnreflectie houdt in dat zowel een stuk werk als de standaarden waarmee dit werk beoordeeld wordt ter discussie staan. In dit geval beoordelen we zowel een uitgevoerd onderzoek als de criteria waarmee praktijkgericht onderzoek beoordeeld dient te worden. Deze dubbele reflectie geven we technisch vorm door betrokkenen op te delen in een binnenring en een buitenring. Dit maakt een dialoog mogelijk waarin men tegenstellingen benut om een gezamenlijk gedragen set kwaliteitscriteria op te stellen. Gertjan treedt op als voorzitter van dit gesprek.


Peer review praktijkgericht onderzoek als vliegwiel voor discussie over kwaliteit - In: HO Management, 2012
Balans in de driehoek beroepspraktijk, onderwijs en wetenschap. Kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek - In: TH&MA 2013
Wetenschappelijk onderbouwd én relevant – In TH&MA, 2016