Managementtools bij zelfsturing


Gertjan werkt samen met ISEOR en presenteert op hun congressen.

Het Franse instituut ISEOR in Lyon heeft zes managementtools ontwikkeld die bruikbaar zijn voor het synchroniseren van zelfsturende eenheden. Zij maken deel uit van SEAM: de Socio-Economic Approach of Management. Het gaat om:
  • Timemanagement
  • Logboek
  • Teamprioriteitenplan
  • Extern én intern strategisch actieplan
  • Competentiematrix
  • Persoonlijk activiteitencontract.
Met deze tools kunnen de verschillende geledingen zelf de werkzaamheden, prioriteiten en beloningen van de actieve eenheden synchroniseren. Het werken met deze tools wordt geleerd tijdens het diagnosticeren van disfuncties en daarmee verbonden verborgen kosten. De disfuncties worden op zes terreinen in kaart gebracht: arbeidsomstandigheden, werkorganisatie, time management, communicatie/coördinatie/coöperatie, geïntegreerde training en strategie-implementatie.
Het kernidee is dat de economische prestatie meer omvat dan het directe resultaat in de vorm van omzet, winst en operationele kasstroom. De economische prestatie omvat ook het creëren van potentieel voor toekomstige waardecreatie.