Actieonderzoek

Veranderaars opleiden in het doen van actieonderzoek.

Professionals en managers doen er goed aan onderzoekend te werk gaan als zij met rommelige en steeds veranderende problemen te maken hebben. Actieonderzoek helpt zowel de complexiteit van de inhoud als van de samenwerking grijpbaar te maken. Zie hier enkele voorbeelden. De samenwerking verbeteren via actieonderzoek.

Gertjan is programmadirecteur van de leergang Actieonderzoek voor veranderaars van de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze leergang worden deelnemers begeleid in het opzetten en uitvoeren van een actieonderzoek in hun werkomgeving. Zie voor meer informatie: https://bs.vu.nl/nl/management/opleidingen/onderzoekend-leiderschap/index.aspx

Gertjan verzorgt daarnaast de leerlijn actieonderzoek in de opleiding tot certified executive coach van het Centrum voor Effectieve Coaching van de Vrije Universiteit Amsterdam.