Gertjan Schuiling

Gertjan Schuiling werkt op het snijvlak van praktijk en theorie. Zijn kernthema is aanpassing van de organisatie aan veranderende eisen in de omgeving. Vaak ontwikkelen individuen en teams uiteenlopende en soms ook tegenstrijdige antwoorden. Dat is eigenlijk een pluspunt. Als de omgevingseisen ook tegenstrijdig zijn, en een nog onzekere uitkomst hebben, helpt het als men intern een breed repertoire antwoorden heeft. Dan matcht de interne variëteit de externe variëteit. Maar tussen de verschillende adaptieve antwoorden is wel een verstandhouding nodig, anders neemt de spanning onnodig toe. Vakinhoudelijke, economische en sociale eisen kunnen botsen. De kunst is het gesprek met elkaar over die botsing op de juiste manier te voeren: onderzoekend, erkennend, winnend.

Aan de praktijkkant begeleidt hij organisatieonderzoek, participatief herontwerp, conflicthantering en organisatieontwerp. Hij zorgt ervoor dat de in verschillende geledingen aanwezige kennis, ervaring en ambitie benut wordt om tot zinvolle aanpassingen te komen. Daarbij is hij alert op kansen voor een productievere interactie tussen de verschillende geledingen.

Aan de theoriekant geeft hij onderwijs en doet hij onderzoek op het gebied van management consultancy, organisatieontwikkeling, epistemologie en actieonderzoek.

De verbinding van praktijk en theorie loopt via reflectie. Gertjan is gespecialiseerd in methoden voor collectieve reflectie voor (1) praktijkgerichte onderzoekers op de kwaliteit van hun onderzoek; en (2) managers en adviseurs op de kwaliteit van hun veranderaanpak.

Hij studeerde andragologie aan de VU en doceerde het aan de UvA, leerde het organisatieadviesvak bij Twijnstra Gudde en versterkte tien jaar de ontwikkeling van intern ondernemerschap bij Gist-brocades en DSM. Sinds 2002 is hij zelfstandig adviseur. Sinds 2010 samen met Ella Thierry.