Doceren / publiceren


Gertjan Schuiling is parttime verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doceert het vak Academic Knowledge and Skills aan de premaster studenten en begeleidt het thesis-onderzoek van masterstudenten op het gebied van Consultancy.

In de systeemweek van Sioo behandelt hij de theorie van werksystemen (van Luc Hoebeke) en van hiërarchie (van Elliott Jaques).

Hij neemt regelmatig deel aan de Annual Meeting van de Academy of Management.

Hij is auteur van de boeken Politieke vorming als strategisch concept (met o.a. Frans Berkers, 1981), Persoonlijke ontwikkeling door organisatieontwikkeling (2001), De chemie van organisatieverandering (2001), Leren StimuLeren (met Wim Heine, 2005), Leren in organisaties (met Hans Vermaak, 2010) en Rolgerichte competentieontwikkeling (met o.a. Monica van Winkel, 2011). Het boek De chemie van organisatieverandering ontving de publieksprijs van de Orde van Organisatieadviseurs.

De laatste jaren publiceert hij over actieonderzoek: 'Changing Leadership Dynamics at Agility-Critical Interfaces: Action Research as a 25-year Longitudinal Study.' (2014), 'Action research as intertwining three exploratory processess' (met Derk Jan Kiewiet, 2016) en 'Four contexts of action research' (met Hans Vermaak, 2017). Bij dit laatste artikel wonnen zij de award voor best action research paper 2016 van de divisie Organization Development & Change van de Academy of Management.

Gertjan publiceert ook - vaak samen met anderen - over zelfsturing, leren, organiseren en adviseren.

Zelfsturing

Leren

Organiseren

Adviseren