Thierry & Schuiling is gespecialiseerd in het versterken van responsieve processen in organisaties. Organisaties en professionals krijgen vroeger of later te maken met situaties waarin hun ingeslepen response op de behoeften van klanten en op het krachtenveld rond hun werk niet meer afdoende werkt. Zij moeten dan nieuwe antwoorden ontwikkelen. Denk aan leraren met passend onderwijs, operators met ingewikkelder technologie en minder managers, onderzoekers met wereldwijde samenwerking en competitie.

Dit stelt hogere eisen aan het kennisniveau van de professionals, vraagt om een andere arbeidsverdeling en ook om andere relaties. Wij begeleiden professionals en managers bij het vormgeven van een eenvoudige organisatie waarin iedere professional meerdere rollen heeft. Het nieuw type professionaliteit geven wij weer als een diamant.